A vállalkozó és a kultúra

A 2012 március végén zárult Vállalkozás, kultúra, polgárosodás című kiállítás és az ahhoz kapcsolódó reprezentatív kiadvány nyomán – melyet Heckenast Gusztáv könyvkiadó, könyvkereskedő és nyomdatulajdonos emlékének szenteltünk – most a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent a 19. század legendás kiadójának egész életművét feldolgozó tanulmánykötet.
A kötetet az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhelye jegyzi, mely az öt hazai levéltárban, továbbá a bécsi és a lipcsei archívumokban végzett forrásfeltáró munka új tudományos eredményinek összegzését tárja az olvasó elé.
A szerzők hat kiválasztott fajsúlyos témakör – cégtörténet, szépirodalmi művek és írói, tudományos könyvkiadás, sajtótermékek, polgári életmód – vizsgálatán keresztül Heckenast Gusztáv életútjának, pályafutásának főbb csomópontjaira irányítják a figyelmet.
A tanulmánykötetet jó szívvel ajánljuk mindazok figyelmébe, akik valaha vállalkoztak és vállalkozni fognak, akik a kultúra területén valaha alkottak és alkotni fognak és azoknak is, akik egy 19. századi könyvkiadó és pesti német–magyar polgár világába kívánnak bepillantani.

Forrás: OSzK