A Kormány 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozata a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról

EszterházaA Kormány annak érdekében, hogy a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a közép-európai régió, és – tágabban értelmezve – Európa, illetve a világ egyik kulturális-szellemi központja, s – mint ilyen – Magyarország egyik meghatározó kulturális-turisztikai helyszíne lehessen

1. elfogadja az Esterházy család fraknói hercegi ágának tulajdonából származó műtárgyak jelenleg különböző
gyűjteményekben, szétszórtan őrzött tárgyainak a fertődi Esterházy-kastélyegyüttesben történő elhelyezésének
koncepcióját;

2. az 1. pont szerinti koncepció megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont önálló költségvetési szervként történő megalapítása, és annak részeként

a) az 1. pont szerinti műtárgyak állandó elhelyezése és bemutatása céljából, a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.)
alapján múzeum szakmai besorolású közgyűjtemény, valamint

b) a Joseph Haydn életművét kutató és bemutató Haydn Kutatóközpont létrehozása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az emberi erőforrások miniszterével, valamint a budai
Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi
Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztossal
együttműködve

a) – a Kultv.-re és különösen annak 38/B. §-ára figyelemmel – dolgozzon ki intézkedési tervet az Esterházy család fraknói hercegi ágához kötődő műtárgyak leltározása, áthelyezése és méltó elhelyezése tárgyában, különös tekintettel a rossz vagy közepes állapotú műtárgyakra,

b) az a) pont szerinti műtárgyak szállításában, gondozásában segítse a megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont munkáját,

c) segítse elő a megalakuló Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont munkájában részt vevő, megfelelő
képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
a budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és az emberi erőforrások miniszterével együttműködve – az 1. pont és a 3. pont a) alpontja szerinti műtárgyaknak a fertődi Esterházy kastélyegyüttesben történő elhelyezéséhez, a műtárgyak átszállításához szükséges költségvetési forrás megteremtése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök